Adatvédelmi nyilatkozat

Az Alphasonic Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Alphasonic”) mint a www.alphasonic.hu és az aruhaz.alphasonic.hu weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé ezen weboldalak és a weboldalakhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályokat, és az ezekhez kapcsolódó tájékoztatását. A weboldalakra látogató felhasználók elfogadják az itt leírt nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy az oldal használata előtt alaposan olvassák végig a lenti Adatkezelési tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a weboldalakat üzemeltető Alphasonic Korlátolt Felelősségű Társaság.

Adatai:

Székhely: 1044 Budapest, Ipari park utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-261594
Képviselő: Kirov Kiril ügyvezető
E-mail cím: info@alphasonic.hu

Adatkezelő: Alphasonic Kft.
Adatkezelés megnevezése: ” Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, marketing, meghívás rendezvényre . ” megnevezésű adatkezelést
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-104082/2016.

Az alábbi adatokat kérjük el a weboldalba történő regisztráció során:

 • kereszt és vezetéknév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási név
 • számlázási cím
 • postázási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)
 • adószám

Annak érdekében kérjük be e fent említett adatokat, hogy a weboldalakhoz tartozó szolgáltatásainkat teljes körűen és megbízhatóan tudjuk biztosítani a Felhasználók számára. Tehát a következők miatt:

 • Az Alphasonic Kft. szolgáltatásainak problémamentes biztosítása, elérhetővé tétele;
 • Kapcsolat felvétel céljából, hogy partnereinket tájékoztatni tudjuk, problémáikat kezelni tudjuk, illetve a felhasználó által feltett kérdésekre megoldást találjunk.
 • a weboldalon keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Az adatok kezelésének jogalapja

A Felhasználó hozzájárul, hogy az Alphasonic Kft. a személyes adatait kezelje. Az adatkezelés a Felhasználó ezen adatvédelmi nyilatkozat elolvasása után történő önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Kérjük a Felhasználókat, hogy csakis a saját személyes és céges adataikat adják meg ezen a weboldalon! Amennyiben nem így járnak el, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A begyűjtött adatok kezelésére az Alphasonic Kft., illetve az adatfeldolgozózással foglalkozó munkatársak a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Alphasonic Kft. kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

Az Alphasonic Kft. tevékenységével összhangban kezelt adatokat egyéb célként a) marketing és b) hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés céljából használja fel, amely adatkezelés magában foglalja elsősorban a rendezvények és konferenciák szervezését, és ennek érdekében az ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartást.

Adatbiztonság

Cégünk gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen harmadik személy ne juthasson hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse és használhassa fel. Az oldalon megadott adatokat kizárólag az Alphasonic, valamint adatkezelő alkalmazottai, ismerhetik, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Alphasonic az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Alphasonic Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Alphasonic mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk az info@alphasonic.hu e-mail címre, vagy az 1044 Budapest, Ipari park utca 8. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2016. szeptember 19.

Alphasonic Kft.